8 lý do sử dụng Stored Procedures

Sử dụng Stored Procedures có các lợi thế sau đây:

1. Sử dụng các cấu trúc lệnh linh hoạt

Stored Procedures cho phép lập trình viên truyền tham số và trả về kết quả linh hoạt, sử dụng các cấu trúc lệnh phức tạp như định nghĩa tên biến, các cấu trúc lệnh điều kiện IF THEN…

2. Stored Procedures được biên dịch trước

Ngay sau khi được tạo, hệ thống biên dịch nó do đó khi sử dụng nó trả về kết quả nhanh hơn.

3. Giảm chi phí phát triển do tái sử dụng và tăng tính ổn định

Chúng ta có thể tái sử dụng các Stored Procedures do đó giảm được công việc của lập trình viên. Hơn nữa, việc tập trung vào thành các procedures giúp công tác kiểm tra và khắc phục lỗi dễ dàng hơn, tăng tính ổn định của hệ thống.

4. Giảm lưu lượng mạng trao đổi giữa máy chủ ứng dụng và máy chủ dữ liệu

Thay vì lấy kết quả về xử lý phía máy chủ ứng dụng sau đó lại gọi truy xuất dữ liệu từ máy chủ dữ liệu nhiều lần, sử dụng các Stored Procedures giúp việc trao đổi dữ liệu giữa máy chủ ứng dụng và máy chủ dữ liệu giảm còn 1 lần truyền tham số và 1 lần trả kết quả. Việc này cải thiện tốc độ hệ thống.

6. Dễ dàng khắc phục lỗi

Dễ dàng kiểm tra tìm lỗi khi sử dụng Stored Procedures.

Bằng cách truyền vào các tham số kiểm tra chúng ta có thể khẳng định Stored Procedures chạy chính xác hay không.

Ví dụ chạy thử Stored Procedures:

Store_Name [Param1],[Param2],[…]

7. An toàn

Các Stored Procedures có thể được mã hóa và/hoặc phân quyền để đảm bảo quyền sử dụng được cấp cho đúng đối tượng người dùng.

8. Tập trung hóa công tác an ninh, quản trị và vận hành

 

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s